معرفی شرکت

مديران مؤسس شركت مهندسي مشاور هيربدان نيرو از سال 1384 فعاليت خود را در زمينه طراحی، نصب و راه اندازی انواع سيستمهای الکتريکی، الکترونيکی و اتوماسيون صنعتی آغاز نموده و با پشتوانه مستحكم علمی، تجربی و با بهره‌ جويی از همكاری كارشناسان مجرب وكار آزموده مبادرت به تشكيل اين شركت در زمينه مشاوره و اجرای پروژه‌ هاي مرتبط با سيستم های الکتريکی و الکترونيکی، نگهداری، تعميرات و ساخت و توليد تجهيزات نيروگاهی و آزمايشگاهی نمود.